{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้("ข้อกำหนดในการให้บริการ" หรือ "ข้อกำหนด") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทHan Hei international Co., LTD. ("บริษัท/เรา") และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า"บริการฯ") ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้"หรือ "คุณ" ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

 

Herb &Health. Thailand(Han Hei international Co., LTD.) เป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์อย่างShoplineเป็นโฮสต์ในการช่วยร้านค้าออนไลน์ของเราสามารถค้าขายและบริการให้กับคุณไม่ว่าจะเข้าชมเว็บไซต์เราหรือทำการออเดอร์สั่งซื้อสิ้นค้า("บริการ")และตกลงเคารพกฎปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการดังต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้อ้างถึงในที่นี้หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่พร้อมใช้งานข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน รวมถึงข้อจำกัดของผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา

 

ข้อ 1 เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์

ในการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้แสดงถึงคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัย และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะของคุณใช้เว็บไซต์นี้

คุณไม่สามารถและไม่ได้รับอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายในการใช้บริการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

คุณต้องไม่ส่งหนอน(worms) ไวรัส หรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะสร้างความเสียหาย เป็นอันตรายต่อเรา

หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ จะมีผลต่อการบริการสิ้นสุดทันที

 

ข้อ 2 เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือเมื่อใดก็ได้

คุณเข้าใจว่าข้อมูลเนื้อหาของคุณ(ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก.) การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆและ (ข.) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงยินยอมที่จะไม่ทำซ้ำทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

 

ข้อ 3 ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และข้อมูลปัจจุบัน

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ หรือทันการณ์ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรยึดหรือใช้เป็นหลักในการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่แม่นยำครบถ้วน ตามแหล่งข้อมูลใหม่ในปัจจุบัน การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลย้อนหลังบางส่วนข้อมูลในอดีตจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีข้อตกลงในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา และการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

 

ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงด้านการบริการและราคา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยุติบริการไม่ว่าจะเป็นราคาผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

 

ข้อ 5 การบริการหรือผลิตภัณฑ์(ถ้ามี)

การบริการหรือผลิตภัณฑ์สินค้าบางอย่างอาจมีให้บริการเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้นการบริการหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้อาจมีปริมาณจำกัดและสามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนสินค้าตามนโยบายการคืนของเรา

เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีที่แสดงผ่านอุปกรณ์การใช้งานของคุณจะถูก

เราขอสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจแต่ไม่ผูกพันที่จะจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีๆไปและคำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทางเราขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนออื่น ๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำกับเว็บไซต์จะถือเป็นโมฆะ

ทางเราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์การบริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับไป จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใดๆ จากการบริการจะได้รับการแก้ไข

 

ข้อ 6 ข้อมูลทางบัญชีและความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือนหรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่มาจากบุคคลรายเดียวกันบัตรเครดิตใบเดียวกัน ที่อยู่จัดส่งเดียวกัน หรือในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือ ที่อยู่  ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย

คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลบัญชีล่าสุดที่ครบถ้วนทั้งหมดที่ซื้อขายกับทางร้านค้าของเราคุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบที่หน้านโยบายการคืนสินค้าของเรา

 

ข้อ 7 เครื่องมือเสริม

ทางเราอาจจะให้คุณเข้าถึงเครื่องมือบุคคลที่สามโดยที่เรามิได้เฝ้าติดตามหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใดๆ

คุณรับทราบและยินยอมแล้วว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวอย่างที่เป็นและ เท่าที่มี โดยไม่มีการรับรอง หรือ รับประกัน เงื่อนไขใด ๆโดยที่ไม่มีการรับรองใด ๆ ทางเราจะไม่ผิดใด ๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวเลือกในการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม

การใช้เครื่องมือเสริมใดๆที่คุณนำเสนอผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณทั้งหมด และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยินยอมในข้อกำหนดที่บุคคลที่สามเป็นผู้จัดหาหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในอนาคตเราอาจมีการบริการใหม่ข้อเสนอใหม่ หรือคุณสมบัติใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ ) ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ด้วย

 

ข้อ 8 ลิงค์บุคคลที่สาม

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และการบริการบางส่วน อาจรวมไปถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม

ลิงค์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันหรือไม่รับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม

เราไม่รับผิดชอบต่อความอันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า การบริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

โปรดตรวจสอบนโยบายและการรับมือของบุคคลที่สามอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายดังกล่าวก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ การร้องเรียน มีข้อกังวลหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

 

ข้อ 9 ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อเสนอแนะ และการส่งอื่น ๆ

หากคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ แผนงาน หรือเอกสารอื่นๆ (เช่น ผลงานประกวด) ผ่านทางทางออนไลน์อีเมล ไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมถึง 'ความคิดเห็น') คุณยินยอมให้ทางเราแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่ายแปล และใช้ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราไม่ว่าในสื่อใด ๆ ก็ตามได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อยกเว้นเราจะไม่มีภาระผูกพัน(1) ที่จะเก็บรักษาความคิดเห็นใดๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใดๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใดๆ

เราไม่มีภาระผูกพันเพื่อติดตามตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ลามกอนาจาร น่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณตกลงยินยอมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ สิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆและคุณยินยอมที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในเชิงที่ไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูหมิ่น ลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์อื่น ๆที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเรา คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

 

ข้อ 10 ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของที่คุณส่งผ่านทางร้านค้าจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ข้อ 11 ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องและการละเว้น

ในบางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในการบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าขนส่ง เวลาขนส่ง และความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้อง การละเว้น และเปลี่ยนแปลง อัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในการบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณ )

เราไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตปรับปรุง แก้ไข ชี้แจงข้อมูลในการบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้ระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

 

ข้อ 12 การใช้ที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา:(ก) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (ข) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ; (ค) ละเมิดระเบียบข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศรัฐบาลกลาง ข้อบังคับกฎหมาย กฎหมายท้องถิ่น ของจังหวัดหรือของรัฐ (ง)ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (จ) ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย สบประมาท ใช้ในทางที่ผิดทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนาชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือไร้สมรรถภาพ;(ฉ)ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (ช) เพื่ออัปโหลดส่งไวรัส โค้ด หรือสิ่งที่เป็นอันตรายใด ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการทำงาน การบริการของทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น; (ฌ) เพื่อสแปม Phish, Pharm, Pretext, Spider, Crawl, หรือ Scrape; (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมหรือ (ฎ) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานต้องห้ามใด ๆ

 

ข้อ 13 การปฏิเสธการรับประกัน; การจํากัดความรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของคุณกับทางเราจะไม่หยุดชะงักทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานของการบริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณตกลงยินยอมในส่วนที่ว่าเราสามารถละทิ้งการบริการได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือยกเลิกการบริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

คุณเห็นด้วยอย่างชัดเจนกับการเข้าใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวการบริการที่รวมถึงเรื่องผลิตภัณฑ์และด้านขนส่งทั้งหมด (ยกเว้นที่เราระบุไว้โดยชัดแจ้ง)จะถูกจัดแจงให้กับคุณ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยายทั้งหมดของการใช้สอยสินค้าประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วไปคุณภาพที่ซื้อขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ความคงทน กรรมสิทธิ์ และการไม่ถูกละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใดShoplineกรรมการการบริหารของทางเราเจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือ ผู้มีใบอนุญาต จะรับผิดในการบาดเจ็บใด ๆ ความสูญเสีย การเรียกร้อง ไม่ว่าทั้งทางตรงทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ การลงโทษ หรือความเสียหายที่ตามมาทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดดการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียข้อมูล ค่าทดแทน หรือหรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัด ข้อผิดพลาด การละเว้นในเนื้อหาใด ๆ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือเนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือให้บริการผ่านบริการแม้ว่าจะมีคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

ข้อ 14 ความรุนแรง

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ของการบริการการพิจารณาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลืออยู่

 

ข้อ 15 การสิ้นสุดลง

ภาระผูกพันและความรับผิดของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันเลิกสัญญาจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือเราคุณสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเราเรายังอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและคุณจะต้องรับผิดในจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบถ้วนตามวันที่กำหนดหรืออาจปฏิเสธการเข้าถึงการบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)

 

ข้อ 16 ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในการให้บริการนี้จะถือเป็นการสละสิทธิหรือกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการนโยบาย หรือกฎการดำเนินงานใด ๆ เหล่านี้ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนเกี่ยวกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับทางเราและควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลง การสื่อสาร และข้อเสนอใดๆ ก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการฉบับก่อนหน้า)

ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายที่ร่าง

 

ข้อ 17 การเลือกใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ข้อ 18 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณสามารถอ่านข้อกำหนดการให้บริการฉบับล่าสุดได้ในหน้านี้

ทางเรามีสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่คุณได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

 

ข้อ 19 ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถติดต่อได้ที่อีเมล hanhei.info@gmail.com