{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท Han Hei international Co., LTD. (“บริษัท/เรา”)เคารพและตระหนักดีถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการและสมาชิกถือเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติทางด้านข้อมูลของเว็บไซต์นี้และสมาชิกหรือผู้ติดตาม("บริการ") รวมไปถึงประเภทของข้อมูลที่ถูกรวบรวม กระบวนการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม


การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้และสมาชิกยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการและการเข้าถึงหรือใช้งานบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์แต่ไม่ได้มีการทำธุรกรรมการเงินทั้งนี้ขอเรียกว่า ("ผู้ใช้") และ ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์และได้มีการทำธุรกรรมการเงินขอเรียกว่า ("สมาชิก") ("ข้อมูลส่วนตัว") หมายถึงข้อมูลใด ๆที่ระบุหรือสามารถนำมาใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล สถานะทางการเงิน เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลบัตรเครดิต


บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้และสมาชิกเสนอให้กับทางเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ต่อยอดพัฒนาระบบบนเว็บไซต์ในการเป็นสมาชิกหรือผู้ติดตามบนเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของผู้ใช้และสมาชิก นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้และสมาชิกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราระบบจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์เข้าใช้งานของคุณ เช่น หมายเลข IP ของอุปกรณ์เข้าใช้งานของคุณ (หมายเหตุ*หมายเลข IP นี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้)


ไม่มีการใช้งานหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ที่มุ่งเน้นไปที่เด็กและบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากเราไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือจำหน่ายสินค้าให้กับเด็กและบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


ทางบริษัทมีเพียงข้อมูลที่ผู้ใช้และสมาชิกยินดีและเต็มใจที่จะให้เท่านั้นและข้อมูลที่ผู้ใช้และสมาชิกให้ไว้จะถูกจัด เป็นข้อมูลส่วนตัว เมื่อผู้ใช้และสมาชิกมีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวใดๆโปรดตรวจสอบให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยข้อมูลอาจประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมลที่อยู่การจัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ


บริษัทเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญทางเราจะดูแลและไม่เปิดเผยหรือค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และสมาชิกให้กับองค์กรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการตลาด


การชำระเงินบนเว็บไซต์จะถูกชำระผ่านบุคคลที่สามซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดของบริษัท ทางบริษัทได้มีข้อตกลงกับบุคคลที่สามนี้ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลบุคคลดังกล่าวและบริษัทยังผ่านการรับรองจากบุคคลที่สาม เพื่อเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้และสมาชิกมอบให้กับเราเท่านั้นยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องตอบคำถามจากผู้ใช้และสมาชิกหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หากมีคำร้องขอลบข้อมูลส่วนตัวทางเรายินดีที่จะสนองคำร้องขอของผู้ใช้และสมาชิก

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิคส์

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไปยังอุปกรณ์เข้าใช้งานของผู้ใช้และสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้และสมาชิก หรือเมื่อสั่งซื้อสินค้าและป้อนข้อมูลส่วนตัวระบบจะถูกจดจำเป็นผู้เคยใช้บริการ จากนั้นคุกกี้จะส่งไปยังอุปกรณ์เข้าใช้งานของผู้ใช้และสมาชิก รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานโดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์เข้าใช้งานของผู้ใช้และสมาชิก

 

การใช้คุกกี้ สามารถทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้และสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น สามารถช่วยผู้ใช้และสมาชิกจัดเก็บรายการสินค้าที่เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าระหว่างการเข้าชมทั้งยังสะดวกและรวมเร็วขึ้นเมื่อถึงต้องชำระเงิน นอกจากนี้คุกกี้ยังใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์(ซึ่งจะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้และสมาชิกเป็นการส่วนตัว)ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงจำนวนการเข้าชม เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย และสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้ใช้และสมาชิกอาจเห็นโฆษณาบริษัทบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยโฆษณาเหล่านี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่อาจส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และสมาชิก ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้เราตรวจสอบหาผู้ใช้และสมาชิกเห็นโฆษณาคลิกโฆษณา หรือดำเนินการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของบริษัท

 

ธุรกรรมการฉ้อโกง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าทนายจากบุคคลที่เข้าข่ายการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลเข้าข่ายการฉ้อโกงบนเว็บไซต์และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

เมื่อคุณได้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ลงนามเห็นชอบและยินยอมต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

ทั้งนี้ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล hanhei.info@gmail.com